Psychological aspects of the development of leadership skills of students of vocational institutions

  • Oksana Kozak PhD student of the Department of Psychology and Counselling of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Keywords: leadership, leadership qualities, vocational education institution, achievement motivation, organizational skills, leader's personality.

Abstract

The article presents results theoretical study of the leadership. The author analyzes leadership qualities in the field of psychological research, reveals the results of theoretical interpretation of the concept leadership by modern domestic and foreign scientists, the concept of leader’s personality as a set of integrative psychological qualities of the person is researched. Actuality the theoretical and practical research of the leadership concepts, leadership qualities and leader’s personality in modern psychological research has been confirmed. New social realities require the creation of conditions for the training of a person capable of adapting as quickly as possible to study and develop. This necessitates research in the personality of leadership qualities, through which it will be able to make timely independent decisions, persuade others to correct their position, lead them on their way to achieving their goals, effectively interact with the society, self-actualize and become an active full and, above all, a productive part of society. Therefore, the problem of leadership and leader’s personalit, becomes the great importance in the context of modern psychological discourse. The student’s personality of the vocational education system is analyzed, and the essence of the structure vocational’s educational institution as the environment for the development of students' leadership qualities and the psychological properties of the leader's personality are revealed. The psychological aspects of the empirical study of leadership qualities in the psychological structure of student’s personality of vocational institution education are revealed. The results of the study levels of development the key personal qualities of students, corresponding to the most significant leadership qualities, are analyzed.

References

Abulkhanova, 2006 – Abulkhanova K. O. Metodolohichne znachennia katehorii subiekta dlia suchasnoi psykholohii. Liudyna. Subiekt. Vchynok : Filosofsko-psykholohichni studii / red. V. O. Tatenko. Kyiv : Lybid, 2006. S. 37–52.
Yemelyanova, 2008 – Yemelyanova E. V. Psikhologicheskiye problemy sovremennogo podrostka i ih resheniye v treninge. Sankt-Peterburg : Rech, 2008. 336 s.
Podenko, 2007 – Podenko O. V. Rozvytok orhanizatorskykh zdibnostei osobystosti v pidlitkovomu vitsi : avtoref. dys. kand. psykhol. nauk: spets. 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia». Kharkiv, 2007. 22 s.
Savchyn, 2008 – Savchyn M. V. Psykholohiia vidpovidalnoi povedinky : monohrafiia. Ivano-Frankivsk : Misto NV, 2008. 280 s.
Sadokhina, 2010 – Sadokhina K. S. Psykholoho-pedahohichni umovy formuvannia liderskykh yakostei pidlitkiv. Problemy suchasnoi psykholohii : zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. 2010. Vyp. 9. S. 439–448.
Umanskiy, 1994 – Umanskiy A. L., Rogachev V. V. , Timonin A. I. Pedagogicheskiye usloviya i sredstva stimulirovaniya liderstva v detskikh i yunosheskikh obyedineniyakh. Psikhologo-pedagogicheskiye problemy podgotovki organizatorov i liderov detskikh i yunosheskikh obedineniy. Kostroma : KGTTU im. N. A. Nekrasova, 1994. 218 s.
Chepmen, 2002 – Chepmen G. Pyat putey k serdtcu podrostka / perevod s angl. O. A. Rybakovoy. Moskva, 2002. 332 s.
Yahodnikova, 2004 – Yahodnikova V. V. Formuvannia liderskykh yakostei starshoklasnykiv v osobystisno oriientovanomu protsesi zahalnoosvitnoi shkoly. Nauka i osvita. 2004. № 7. S. 328–330.
Published
2019-09-24
How to Cite
Kozak, O. (2019). Psychological aspects of the development of leadership skills of students of vocational institutions. HUMANITARIUM, 43(1), 66-74. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-66-74
Section
Psychology