Becoming of the gender identity of senior teens in the value dimension of personality

  • Ruslana Chip PhD in Psychology, Assistant Lecturer of the Department of Developmental Psychology and Counselling of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University https://orcid.org/0000-0002-3629-0789
Keywords: personality, self-consciousness, gender identity, feminine-masculine construct, values, senior adolescence.

Abstract

In the article we deals with the theoretical analysis of the problem of the formation of gender identity of senior teenagers in the value dimension of the personality. We defined the concept of the «gender identity of older teenagers» as an integrative personal entity, which includes the system of cognitive representations, value attitudes and interactions of the articles and reflects their subjective position in the adoption, assimilation and reproduction of models of the sexual behavior in the field of the traditional and egalitarian cultures. In the article we theoretically substantiated and empirically studied the psychological peculiarities of the relationship between the feminine and masculine construct of the gender identity and values as the motivational core of the personality at the levels of normative ideals and individual priorities. We proved that the value structures of girls and boys of the senior adolescence at the levels of normative ideals and individual priorities are characterized by consistency and incompatible existence, which testifies to the existence of a value conflict. We established that the feminine-masculine construct of gender identity is reflected in the ambivalent content of values at both levels, which testifies about the traditional and egalitarian orientations of the investigators and confirms the presence of senior teenagers at the stage of search, value self-determination, the choice that is crucial for the formation of gender identity in the period mature personality.

References

Boryshevskyi, 2010 – Boryshevskyi M. Y. Doroha do sebe: Vid osnov subiektnosti do vershyn dukhovnosti : monohrafiia. Kyiv : Akademvydav, 2010. 416 s.
Bulakh, 2016 – Bulakh I. S. Psykholohiia osobystisnoho zrostannia pidlitkiv: realii i perspektyvy : monohrafiia. Vinnytsia : TOV «Nilan-LTD», 2016. 340 s.
Hovorun, Kikinezhdi, 2004 – Hovorun T. V., Kikinezhdi O. M. Genderna psykholohiia : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2004. 308 s.
Karandashev, 2004 – Karandashev V. N. Metodika Shvarca dlya izucheniya cennostey lichnosti: koncepciya i metodicheskoye rukovodstvo. Sankt-Peterburg : Rech, 2004. 70 s.
Kikinezhdi, 2011 – Kikinezhdi O. M. Genderna identychnist v ontohenezi osobystosti : monohrafiia. Ternopil : Navchalna knyha Bohdan, 2011. 400 s.
Polorolevaya psikhologiya, 2015 – Polorolevaya psikhologiya : kollektivnaya monografiya / red. A. S. Kocharyan, M. E. Zhidko, N. N. Tereshchenko, E. V. Frolova. Kharkov : KHNU im. V. N. Karazina, 2015. 236 s.
Savchyn, 2008 – Savchyn M. V. Psykholohiia vidpovidalnoi povedinky : monohrafiia. Ivano-Frankivsk : Misto NV, 2008. 280 s.
Tatenko, 2015 – Tatenko V. O. Fenomen sotsializatsii v konteksti subiektno-vchynkovoho pidkhodu. Pedahohika i psykholohiia. 2015. № 3 (88). S. 44–52.
Tytarenko, 2003 – Tytarenko T. M. Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti. Kyiv : Lybid, 2003. 376 s.
Chip, 2018 – Chip R. S. Psykholohichni chynnyky stanovlennia gendernoi identychnosti starshykh pidlitkiv : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia». 053 – Psykholohiia. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. 338 s.
Published
2019-09-24
How to Cite
Chip, R. (2019). Becoming of the gender identity of senior teens in the value dimension of personality. HUMANITARIUM, 43(1), 151-161. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-151-161
Section
Psychology