Filthy communication between parents and children and its influence on verbal bulling at school

  • Liliya Shyrokoradyuk PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Psychology of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University https://orcid.org/0000-0003-3256-0929
Keywords: bulling, verbal bulling, obscene language, high school students, psychic activity subplication, substantive intuition, victim, buller, observers.

Abstract

The article explores the current problem of using obscene language as a tool for verbal bulling, and provides empirical material for the connection between verbal bulling at school and the active obscene vocabulary of parents addressed to children and in the presence of children. The theoretical bases for our study were the works of D. Olveus, J. Devoy, S. Kafenberger, who laid the foundations for the development of the problem of school bulling, as well as the methodology of subject-action approach and the concept of the subject of mental activity developed by V. Tatenko. In accordance with this goal, we investigated the manifestations of verbal bulling behavior in the high school. It was found that high school students most often use obscene language as a tool of verbal bullying. The article also outlines some of the peculiarities of using obscene language as verbal bullying in the environment of high school students. It was established that parents of the students often use verbal harassment and obscene language as a tool to influence a child's behavior in the family environment. Of all the high school students surveyed, 66 % of the students questioned indicated that parents were using obscene language at home, and 48 % of parents questioned were also positive about using verbal bulling of their children. We investigated what kind of obscene words were used as insults of children by the parents, identified and classified them. We established that personal insults were performed on regular basis, and the emotional reactions of children were so acute that 1.5 % of high school students were having suicidal thoughts. That means that for some students the family is the place where they are bulled and verbally abused. We used the concepts of «subject of mental activity» and «system of substantive intuitions» to determine the depth of psychological trauma. It was established that emotional reactions to family bulling are entrenched in the behavior of children and become the basis for the realization in the school of the bullying roles of a victim, a buller and observers.

References

Zakon…, 2019 – Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanniu): Zakon Ukrainy vid 19.01.2019 roku № 2657-8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-19.
Saveliev, 2009 – Saveliev Yu. B. Vykliuchennia ta nasylstvo: chy isnuie bulinh v ukrainskii shkoli. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylianska Akademiia». Natsionalnyi
universytet «Kyievo-Mohylianska Akademiia», 2009. T. 97 : Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota. S. 71–75.
Stelmakh, 2011 – Stelmakh S. Bulinh u shkoli ta yoho naslidky. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu: zbirnyk naukovykh prats / Za zah. red. prof. V. I. Sypchenka. Vyp LVI. Sloviansk : SDPU, 2011. S. 431–440.
Ozhyiova, 2012 – Ozhyiova O. M. Shkilne nasylstvo: sutnist, vydy, profilaktyka : avtoref. dys. … kand. sotsiol. nauk : 22.00.04. Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv : 2012. S. 10–20.
Tatenko, 2017 – Tatenko V. O. Metodolohiia subiektno-vchynkovoho pidkhodu: sotsialnopsykholohichnyi vymir : monohrafiia. Kyiv : Milenium, 2017. 184 s.
Tatenko, 1996 – Tatenko V. O. Psikhologiya v subyektnom izmerenii : monografiya. Kiyev : Prosvіta,1996. 404 s.
Shyrokoradiuk, 2018 – Shyrokoradiuk L. A. Emotsii yak sponukalnyi komponent lykhoslivnoho slovovzhyvannia. Humanitarium : zb. nauk. prats. Pereiaslav-Khmelnytskyi (Kyiv. obl.) ;
Nizhyn (Chernihiv. obl.) : Lysenko M. M., 2018. Tom 41, Vyp. 1 : Psykholohiia. S. 160–168.
Devoe, 2005 – Devoe J. F., Kaffenberger S. Student Reports of Bullying: Results From the 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey. U.S. Department of
Education, National Center for Education Statistics. Washington, DC : U.S. Government Printing Office, 2005. 310 р.
Olweus, 1993 – Olweus D. Bullying at school. Blackwell Publ. 1993. 215 p. URL: http://books.google.com.ua.
Published
2019-09-24
How to Cite
Shyrokoradyuk, L. (2019). Filthy communication between parents and children and its influence on verbal bulling at school. HUMANITARIUM, 43(1), 171-180. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-171-180
Section
Psychology