The influence of russian policy on the development of criminal identity in the period of Ukraine's independence as one of the hybrid war anti-instruments

  • Leonid Pluzhnik Main Advisor to the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on National Security and Defense
  • Maria Oryshchyna intern in the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine.
Keywords: identity, identity construction, Crimea, hybrid war, mechanisms of constructing identities, Russian politics.

Abstract

The article deals with the issues of the influence of Russian politics on political processes in Crimea during the independence of Ukraine. The term "identity" and the main mechanisms of its construction were investigated. In particular, the theoretical part is supported by numerous sociological studies, which prove the significant influence of the Russian Federation on the construction of the Crimean identity. According to the results of the study, it was established that the RF systematically and knowingly intervened in politics on the peninsula and established its own rules for political decisions there.

The Crimean identity in linguistic, cultural, social and public spheres has also been proven. The study of the principles of constructing the Crimean identity is an important element in the formation of an effective ethno-national policy in Ukraine, which should be guided by its own experience, potential threats to national security and territorial integrity. This process was one of the factors of the annexation of the peninsula and the beginning of the hybrid war in Ukraine.

References

Hay-Nyzhnyk, 2015 – Hay-Nyzhnyk P. Reintehratsiya Krymu ta poslablennya krymskoyi rehionalnoyi identychnosti v konteksti realizatsiyi derzhavnoyi polityk natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny / Hay-Nyzhnyk P. P., Batrymenko O. V., Chupriy L. V.//Hileya. – 2015. – VPP.103(№12). – 340s.
Hay-Nyzhnyk, 2016 – Hay-Nyzhnyk P. Rosiyska okupatsiya i deokupatsiya Ukrayiny: istoriya, suchasni zahrozy ta vyklyky sohodennya: Materialy vseukrayinskoyi naukovoyi-praktychnoyi konferentsiyi/Upor. P. Hay-Nyzhnyk. – K.: «MP Lesya», 2016. – 352.
Hryniv, 1997 – Hryniv O. Ukrayina i Rosiya: partnerstvo chy protystoyannya? – Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrayiny. –1997. – 348 s.
Deputaty Verkhovnoho…, 2013 – Deputaty Verkhovnoho Soveta Kryma pervoho sozyva (22 marta 1991
h. – 10 maya 1994 h.) [Еlektronnыy resurs] // Krym polytycheskyy. – 2013. – 1 marta. – Rezhym dostupa: http:// politika-crimea.ru/state-sovet-kryma/deputat/15-deputaty
Kilkist ta terytorialne, 2008 – Kilkist ta terytorialne rozmishchennya naselennya Ukrayiny (Za danymy Vseukrayinskoho perepysu naselennya 2001 r.) / Za red.. O. H. Osaulenko. – K.:Derzhkomstat Ukrayiny, 2008. – 218s.
Kozlovets, 2009 – Kozlovets M. A. Fenomen natsionalnoyi identychnosti: vyklyky hlobalizatsiyi: Monohrafiya. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2009. – 558 s.
Osoblyvosti…, 2014 – Osoblyvosti sotsialno-kulturnoyi i hromadyanskoyi identychnosti dominuyuchykh V AR Krym natsionalno-etnichnykh hrup // Natsionalna bezpeka i oborona. – 2008. – №10.
Politychni mekhanizmy, 2014 – Politychni mekhanizmy formuvannia hromadianskoi identychnosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi / Kolektyvna monohrafiia. – K.: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2014.
Semena – Semena N. Realnyi rezonans uslovnoho zemletriasenyia [Elektronnyi resurs] / N. Semena – Rezhym dostupu : http :/ /gazeta.zn.ua/ARCHIVE/realnyy_rezonans_uslovnogo_zemle tryaseniya.htm
Sotsiolohichne doslidzhennia, 2007 – Sotsiolohichne doslidzhennia Tsentru im. O. Razumkova
«Identychnist hromadian Ukrainy: stan i zminy». – 2007. – Traven – cherven.
Spysok krymskykh polytycheskykh – Spysok krymskykh polytycheskykh partyi, deistvovavshykh v 1993–1997 hh. [Еlektronnyi resurs] // Krym polytycheskyi. – Rezhym dostupa: http://politika- crimea.ru/parties/krymskie
Stepyko, 2011 – Stepyko M. T. Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia : monohrafiia /
M. T. Stepyko. – K. : NISD, 2011. – 336 s.
Tsentr Razumkova – Tsentr Razumkova [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=279
Published
2018-03-15
How to Cite
Pluzhnik, L., & Oryshchyna, M. (2018). The influence of russian policy on the development of criminal identity in the period of Ukraine’s independence as one of the hybrid war anti-instruments. HUMANITARIUM, 40(3), 146-160. Retrieved from https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/448
Section
Philosophy