Contacts

Contact Person: Nosachenko Volodymir

Post address: 08401, 30, Sykhomlynskoho Str., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Kyiv region, Ukraine.

E-mail: volodymyr.nosachenko@gmail.com

Phone: +38-04567-5-46-44